Pracovní sobota - Mamografie

29. 6. 2024

Pracovní sobota v červenci 6.7.2024 se přesouvá na 29.6.2024

Mamografické centrum

Ordinace: 2. patro

Lékaři

lékař MUDr. Zuzana Švihnosová
Mamografické centrum
lékař MUDr. Luděk Tyle
Mamografické centrum

Pracovní doba mamografického vyšetření prsu
(diagnostického i screeningového):

Pondělí 7:00 - 14:00 hodin
Úterý 7:00 - 14:00 hodin
Středa 7:00 - 15:00 hodin
Čtvrtek 7:00 - 14:00 hodin
Pátek 7:00 - 12:00 hodin
Každá 1. sobota v měsíci   8:00 - 12:00 hodin - bez objednání

Objednávky

 • On-line na e-mailové adrese mamografie@poliklinikadecin.cz.
  Pouze MAMOGRAFIE - SCREENING!!! (od 45 let 1x za 2 roky).
  Uveďte prosím vámi preferovaný termín a vaše telefonní číslo pro upřesnění termínu vyšetření.
  Děkujeme.

 • telefonicky na čísle 412 151 900-901* nebo 412 151 915
 • osobně na recepci rentgenového oddělení v přízemí budovy nebo na recepci mamografického centra ve 2. patře

* Na uvedeném telefonním čísle můžete objednávat v pondělí do 16:30 a ve středu do 17:00 hodin.

Co je Mamografické centrum

Specializované pracoviště, které se zabývá vyšetřováním prsu jak zdravého tak i již postiženého zhoubným či jiným onemocněním. Mamografická centra musí splňovat náročné požadavky a podléhají pravidelným kontrolám. Ministerstvo zdravotnictví provádí pravidelně reakreditaci zařízení a pokud neshledá závady, udělí na dobu určitou osvědčení na provádění vyšetřování prsu. Naše mamografické centrum bylo založeno v roce 2002 a skládá se z 5 speciálně vyškolených rentgenových laborantů, 2 lékařů rentgenologů specializujících se na mamologii a 1 zdravotní sestry asistující při biopsiích. Dále náš tým obsahuje administrativní pracovnice, které zajišťují archivaci a organizaci vyšetřování. Screeningovou a diagnostickou mamografii provádíme na přístroji, který je určen pouze pro rentgenové vyšetření prsu – mamograf – Planmed Nuance Excel. Samotné vyšetření by mělo být nebolestivé, ale může být nepříjemné. K vyšetření není třeba speciální přípravy. Vyšetření lze provézt u pacientek s prsními implantáty.

Nedoporučujeme provádět vyšetření prsu týden před menstruací, nejvhodnější je doba týden po menstruaci. Při podezření na těhotenství informujte rentgenového asistenta / laboranta nebo lékaře.

Screeningová mamografie

Vyšetření, které se prování u zdravých, bezpříznakových žen ve věku od 45 let(ne všechny zdravotní pojišťovny mají stejnou věkovou hranici pro bezplatné vyšetření prsu, proto je vhodné se informovat na každé jednotlivé zdravotní pojišťovně), provádí se jedenkrát za 24 měsíců a je plně hrazené zdravotní pojišťovnou (od 1.1.2010 má na screeningové vyšetření prsu nárok každá žena starší 45 let, již neplatí věkové omezení do 70 let věku pacientky). Mimo tento termín je možné vyšetření absolvovat jako samoplátce. Pro preventivní (screeningové) vyšetření prsu plně hrazené zdravotní pojišťovnou je třeba mít žádanku potvrzenou praktickým lékařem nebo gynekologem. Vyšetření se nezapočítává do vyžádané péče, protože je zařazené do screeningového programu.

Diagnostická mamografie

Vyšetření, které se prování u pacientek s hmatným útvarem v prsu nebo jinými obtížemi vztahujícími se k prsní žláze (bolest, tlak, sekrece, změna tvaru bradavky nebo prsu, atd.). Vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, není omezeno věkem, žádanku na dané vyšetření může vystavit lékař jakékoliv odbornosti.

Sonografie prsní žlázy

Vyšetření, prováděné ultrazvukovou sondou přes kůži, je nebolestivé a je vyšetřením první volby u mladých pacientek, pacientek těhotných či kojících a dále jako doplňující vyšetření u ne zcela jasných mamografických nálezů.

Biopsie prsní žlázy

Vyšetření, které se provádí při pozitivním nálezu z mamografie nebo sonografického vyšetření prsu. Jedná se o odběr vzorku tkáně z postiženého prsu speciálním přístrojem. Vyšetření je prováděno v lokální anestezii (obstřik daného místa anestetikem), není třeba speciální přípravy před výkonem. Vzorek tkáně se odesílá do laboratoře k rozboru.

O každém jednotlivém vyšetření je pacientka poučena zkušeným laborantem. Ihned po provedení vyšetření je nález zhodnocen lékařem a pacientka je pozvána do ordinace, kde jí je sdělen výsledek vyšetření. Lékařská zpráva je pacientce předána do ruky. Další kopie jsou odeslány indikujícímu lékaři a gynekologovi. Pokud nález není zcela jasný nebo podezřelý z nádorového bujení, je ihned v rámci návštěvy provedeno sonografické vyšetření prsu a sjednáno kontrolní vyšetření v kratším časovém intervalu. Případně, dle rozhodnutí lékaře, je sjednán termín bioptického vyšetření prsu. Histologický nález z biopsie žlázy je ve většině případů vyhodnocen do týdne (naše centrum spolupracuje s 2 histologickými centry – v Děčíně a Plzni). Dle výsledku histologie je pacientka naším lékařem doporučena k léčebnému zákroku na odpovídajícím pracovišti.

Sonografické vyšetření prsu a biopsie prsu – termín stanoven dohodou

Smluvní zdravotní pojišťovny WF Hospital

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Informace pro samoplátce

Platby přijímáme pouze v hotovosti.

Pro členy Klubu pevného zdraví (VZP) 10% sleva na vyšetření.

Ceník

 • mamografie 1000 Kč
 • ultrazvuk prsů 600 Kč

Více informací zde