Ambulance plicních nemocí a tuberkulozy

Ordinace: 3. patro

Kontakty

lékař MUDr. Renata Bílková 412 151 919
lékař MUDr. Kateřina Wurstová 412 151 919

Pracovní doba:

Pondělí 7:00 - 16:00 hodin
Úterý 7:00 - 14:30 hodin
Středa 7:00 - 14:30 hodin - Bílková
7:00 - 16:30 hodin - pouze zdr. sestra
Čtvrtek 7:00 - 14:30 hodin
Pátek 7:00 - 14:00 hodin

Posledního pacienta k vyšetření bereme 1 hodinu před koncem pracovní doby nebo dle aktálního počtu již čekajících pacientů.

Ke všem vyšetřením (mimo bronchoskopie) není třeba se předem objednat, jakékoliv dotazy zodpovíme na telefonním čísle 412 151 919

Plicní vyšetření

Diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s plicními nemocemi, vyšetření se skládá z odebrání anamnézy se zacílením na stávající obtíže, fyzikální vyšetření, ve většině případů se provádí snímek plic a spirometrické vyšetření, dle rozhodnutí lékaře se doplní stanovení množství kyslíku v krvi nebo kvantitativní stanovení vydechovaného NO. V některých případech je indikováno bronchoskopické vyšetření. Pokud stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, zajistíme okamžitý převoz sanitním vozem do nemocničních zařízeních s kterými spolupracujeme – Plicní léčebna v Martinově Údolí, interní oddělení nemocnice Děčín a plicní oddělení Bukov v nemocnici Ústí nad Labem (Krajská zdravotní a.s.). V budově polikliniky je dobrá návaznost na příbuzné obory (ORL, stomatologie, traumatologie) a je zde možnost krevních odběrů. Do nedaleké nemocnice Děčín pacienty objednáváme k CT vyšetření plic.

Spirometrie a bronchodilatační test

Obě vyšetření spadají do oboru funkční diagnostiky, posuzují obsah vzduchu v jednotlivých oddílech plic, maximální výdechové rychlosti, objemové hodnoty při usilovném výdechu a reverzibilitu bronchiální obstrukce. Vyšetření slouží ke stanovení diagnozy, monitorování léčby, stanovení prognozy onemocnění a k posudkovým účelům. Daná vyšetření jsou též důležitá ke stanovení operačního rizika pacientů před různými více či méně závažnými operacemi. Vyšetření není náročné, vyžaduje spolupráci pacienta.

Pulzní oxymetrie

Určuje procento saturace hemoglobinu kyslíkem, což je hodnota stanovující tíži dechové nedostatečnosti, vyšetřovací metoda je to velmi nenáročná, neinvazivní a lze provézt i u nespolupracujícího pacienta.

Kvantitativní stanovení vydechovaného NO

Nová neinvazivní vyšetřovací metoda, naše ambulance jí disponuje od listopadu 2009, kterou stanovujeme tíži eozinofilního zánětu, což je indikátor přítomnosti a stupně bronchiálního astma, dále je vyšetření využíváno při monitoraci léčby a diferenciální diagnostice plicních nemocí.

Snímek ze štítu

viz radiodiagnostika

Bronchoskopické vyšetření

Je endoskopická technika k vyšetření a léčbě dýchacích cest, slouží k ozřejmení průchodnosti dýchacích cest, vizualizaci sliznice dýchacích cest, lokalizaci zdroje krvácení a odebrání cytologických a histologických vzorků. Provádí se v lokální anestezii a je nutná určitá spolupráce pacienta. Před vyšetřením je třeba být na lačno 6 hodin a po vyšetření nesmí pacient ještě 2 hodiny jíst ani pít z důvodu odeznívajícího účinku lokální anestezie v oblasti polykacího traktu.

Ceník vyšetření