Ambulance plicních nemocí a tuberkulozy

Z důvodu velkého vytížení telefonní linky jsme zřídili NOVOU EMAILOVOU ADRESU: plicni@poliklinikadecin.cz

Na tuto adresu si můžete psát o:

  • recepty na léky - POUZE TÝKAJÍCÍ SE PLICNÍ AMBULANCE

  • dotazy ohledně plicního vyšetření

  • pokud se potřebujete přeobjednat či máte nějaký jiný dotaz týkající se plicní ambulance


Ordinace: 3. patro

Kontakty

lékař MUDr. Renata Bílková
Plicní
412 151 919
lékař MUDr. Kateřina Wurstová
Plicní
412 151 919

Pracovní doba:

Obtíže
bez objednání
Pozvaní Oběd Pozvaní
Pondělí 7:00-10:00 * 10:00-12:00 + 12:00-12:30 12:30-16:00 +
Úterý 7:00-10:00 * 10:00-12:00 + 12:00-12:30 12:30-14:30 +
Středa 7:00-10:00 * 10:00-12:00 + 12:00-12:30 12:30-16:30 +
Čtvrtek 7:00-10:00 * 10:00-12:00 + 12:00-12:30 12:30-14:30 +
Pátek 7:00-10:00 * 10:00-12:00 + 12:00-12:30 12:30-14:00 +

* Registrace pacientů s obtížemi – bez objednání – je od 7:00 do 8:30 hodin
- dle kapacity pracoviště možno ukončení registrace dříve!!!

+ Pozvaní pacienti
- pacienti s pozvánkou (korespondenční lístek) nebo pozvaní formou SMS

Důležité:

  1. Preventivní prohlídky (Ferox, Constellium, DS Smith, Tesco, hasiči, Ryko, Krajská zdravotní, Policie, EUC, Bronswerk, Air products, … ) denně od 11:00 do 13:30 hodin.

  2. Pacienti jdoucí pouze pro léky budou obslouženi v době pro pozvané až do konce pracovní doby.

Plicní vyšetření

Diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s plicními nemocemi, vyšetření se skládá z odebrání anamnézy se zacílením na stávající obtíže, fyzikální vyšetření, ve většině případů se provádí snímek plic a spirometrické vyšetření, dle rozhodnutí lékaře se doplní stanovení množství kyslíku v krvi nebo kvantitativní stanovení vydechovaného NO. V některých případech je indikováno bronchoskopické vyšetření. Pokud stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, zajistíme okamžitý převoz sanitním vozem do nemocničních zařízeních s kterými spolupracujeme – Plicní léčebna v Martinově Údolí, interní oddělení nemocnice Děčín a plicní oddělení Bukov v nemocnici Ústí nad Labem (Krajská zdravotní a.s.). V budově polikliniky je dobrá návaznost na příbuzné obory (ORL, stomatologie, traumatologie) a je zde možnost krevních odběrů. Do nedaleké nemocnice Děčín pacienty objednáváme k CT vyšetření plic.

Spirometrie a bronchodilatační test

Obě vyšetření spadají do oboru funkční diagnostiky, posuzují obsah vzduchu v jednotlivých oddílech plic, maximální výdechové rychlosti, objemové hodnoty při usilovném výdechu a reverzibilitu bronchiální obstrukce. Vyšetření slouží ke stanovení diagnozy, monitorování léčby, stanovení prognozy onemocnění a k posudkovým účelům. Daná vyšetření jsou též důležitá ke stanovení operačního rizika pacientů před různými více či méně závažnými operacemi. Vyšetření není náročné, vyžaduje spolupráci pacienta.

Pulzní oxymetrie

Určuje procento saturace hemoglobinu kyslíkem, což je hodnota stanovující tíži dechové nedostatečnosti, vyšetřovací metoda je to velmi nenáročná, neinvazivní a lze provézt i u nespolupracujícího pacienta.

Kvantitativní stanovení vydechovaného NO

Nová neinvazivní vyšetřovací metoda, naše ambulance jí disponuje od listopadu 2009, kterou stanovujeme tíži eozinofilního zánětu, což je indikátor přítomnosti a stupně bronchiálního astma, dále je vyšetření využíváno při monitoraci léčby a diferenciální diagnostice plicních nemocí.

Snímek ze štítu

viz radiodiagnostika

Bronchoskopické vyšetření

Je endoskopická technika k vyšetření a léčbě dýchacích cest, slouží k ozřejmení průchodnosti dýchacích cest, vizualizaci sliznice dýchacích cest, lokalizaci zdroje krvácení a odebrání cytologických a histologických vzorků. Provádí se v lokální anestezii a je nutná určitá spolupráce pacienta. Před vyšetřením je třeba být na lačno 6 hodin a po vyšetření nesmí pacient ještě 2 hodiny jíst ani pít z důvodu odeznívajícího účinku lokální anestezie v oblasti polykacího traktu.

Ceník vyšetření