Genetické testy karcinomu prsu a vaječníku

Genetická analýza celkově detekuje 7 mutací v genech BRCA 1 a BRCA 2, které patří mezi nejčastější mutace n naší populaci. Výsledkem vyšetření je potvrzení přítomnosti, resp. nepřítomnosti testované mutace. Výsledek genetického testování spolu s uvedenými anamnestickými daty z osobní a rodinné anamnézy umožní zhodnotit vaše celoživotní riziko vzniku karcinomu pru a vaječníků a určit pro Vás vhodný plán dispenzarizace (pravidelného sledování).

Nádorová přeměna buněk vzniká současným působením více nepříznivých faktorů (genetické vlohy, působení hormonů, nevhodný životní styl - nadváha, kouření, alkohol). V české populaci mají ženy celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu okolo 8%. Toto riziko je však větší mezi ženami, jiéjichž pokrevní příbuzné ( i z otcovy strany) karcinom prsu nebo vaječníků prodělaly. V některých rodinách se jedná o tzv. syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků, který je způsoben vrozenou mutací v genech BRCA 1 aBRCA 2 (Bresat cancer Associated). Ženy s touto genetickou dispozicí (nositelky vrozené mutace BRCA gen) mají mnohonásobně vyšší riziko onemocnění karcinomem prsu nebo vaječníků než ostatní populace. Současně je pro tyto ženy, ale i muže, zvýšené riziko rozvoje dalším zhoubných nádorů.

Karcinom prsu patří mezi nečastější zhoubná nádorová onemocnění žěn a jeho výskyt u nás v posledních letech stále stoupá. Karcinomy vaječníků a vejcovodů představují asi 15% všech zhoubných nádorů u žen. Riziko vzniku obou těchto nádorů se zvyšuje s věkem, nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života, ale v případě dědičných dispozic mnohem dříve, již po 30. roce života. Moho žen přichází k lékaři pozdě, kdy pokročilost choroby snižuje šance na vyléčení.

Test je velice jednoduchý, provádí se pouze stěr z dutiny ústní.

Pokud byste měli zájem o toto genetické vyšetření, můžete kdykoliv v pracovní době přijít do našeho mamografické centrum v budově polikliniky Děčín v Myslbekově 5 do 2. patra a zakoupit odběrovou sadu k vyšetření. V současné době je cena vyšetření dotovaná z dotačního programu „Rozvoj oblasti věda a výzkum EU" a stojí pouhých 2.500 Kč (včetně DPH). U nás je v ceně také zajištění celého procesu - prodej sady, vysvětlení a odborná pomoc při vyplnění dotazníku, provedení odběru vzorku erudovanou laborantkou, odeslání vzorku do specializované laboratoře GHC Genetics s následným vysvětlením výsledků vyšetření odborným personálem našeho mamografické centrum a navržením vhodného plánu dispenzarizace (pravidelného sledování).

Upozornění: Před odběrem alespoň jednu hodinu nejezte a nepijte ochucené nápoje (vhodná je čistá, neperlivá voda). V opačném případě se vystavujete riziku kontaminace odebraného vzorku a tím jeho znehodnocení.