Ceník služeb - Radiodiagnostické oddělení

samoplátci

Název výkonu Občan ČR
RTG prstů ruky/nohy (2 projekce) 200 Kč
RTG lebky (2 projekce) 350 Kč
RTG dutin (1 projekce) 250 Kč
RTG C páteře (2 projekce) 300 Kč
RTG Th páteře (2 projekce) 500 Kč
RTG LS páteře (2 projekce) 500 Kč
RTG dynamické snímky páteře (2 projekce) 350 Kč
RTG křížové kosti nebo SI skloubení (1 projekce) 250 Kč
Rtg pánve ( 1 projekce) 300 Kč
RTG kyčelního kloubu (1 projekce) 300 Kč
RTG ramenního kloubu (2 projekce) 300 Kč
RTG lokte, zápěstí, kolene, hlezna ( 2 projekce) 300 Kč
RTG paže nebo nohy – dlouhé kosti (2 projekce) 300 Kč
RTG žeber a sterna ( 2 projekce) 350 Kč
RTG hrudníku – plic ( 2 projekce) 500 Kč
RTG břicha (nativ) 400 Kč
Screeningová mamografie (obě strany ve 2 projekcích) 800 Kč
Diagnostická mamografie nebo duktografie (jedna strana) 400 Kč
Diagnostická mamografie nebo duktografie (obě strany) 800 Kč
Perkutánní punkce nebo biopsie řizená RTG metodou 2000 Kč
Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům prsu 2000 Kč
Lokální anestezie 300 Kč
UZ vyšetření prsů 500 Kč
UZ břicha 800 Kč
UZ měkkých tkání – rezistence v podkoží 500 Kč
UZ kloubů 800 Kč
UZ scrota 800 Kč
UZ krku 1000 Kč
UZ cévního systému – tepny / žíly 1000 Kč
OPG – ortopantograf – smluvní lékaři 280 Kč
OPG – ortopantograf – samoplátci 350 Kč
GHC genetický test 2500 Kč
Léčba rázovou vlnou 1 sezení 350 Kč
5 sezení 1 500 Kč
  • Ceny jsou smluvní.
  • Ceník je platný od 1.1.2019.
  • Platba dle dohody hotově nebo fakturou.
  • Ceny nezahrnují výsledek zdravotnického výkonu na CD. Za výsledek zdravotnického výkonu na CD účtujeme 30 kč. Daňový doklad nelze vystavit zpětně.
  • Rozhodnutí provozovatele: k poskytování žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s vyjímkou případů, které stanoví zákon.